Info og kontakt

Mail: info@hoestkassen.dk

Mobil efter kl. 16: Ingeborg Christensen: 30824644

Mobil efter kl. 16: Christian Olesen: 29914644

Kontoradresse: Hostrupvej 43, 6270 Tønder

Mosteri: Nybjergvej 2, 6270 Tønder

Firmaet Høstkassen blev startet i foråret 2006 af Helga og Ingeborg Christensen. Gården Holmgård lagde lokaler til.

Siden april 2011 har vi lokaler på Langmosegård, Nybjergvej 2, 6270 Tønder.           

De første maskiner til mosteriet blev købt i 2009.                          

Registrering af data
Alle oplysninger ved henvendelse og køb behandles fortroligt og ingen data videregives til trediemand. Fakturadata gemmes i det omfang gældende lov kræver det.

Økologisk æblemost.